Chính trị - Xã hội

Báo Đà Nẵng tổ chức Cuộc thi viết ‘Đà Nẵng ngày mới’