Chính trị - Xã hội

Chiến sĩ dân quân trên tuyến đầu chống dịch