Chính trị - Xã hội

Lập thêm rào chắn, chốt chặn hạn chế người dân đi tập thể dục nơi công cộng