Chính trị - Xã hội

Những người “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” phục vụ công tác bầu cử