Kinh tế

Tạm dừng hoạt động chợ tạm Trần Đình Tri từ trưa 14-5