Kinh tế

Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đi các tỉnh, thành phố có ca lây nhiễm Covid-19