Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Việt Nam năm 1994 Nguyễn Thu Thủy đột ngột qua đời ở tuổi 45